top of page
  • Yazarın fotoğrafıOzon Tedavi Dr Lale Yeprem

Corona Virüs Covid - 19 dan Haberler


COVID19 ve OZONTERAPİ (ver 1.3)

by Prof. José Baeza-Noci

WFOT Vice-President-Dünya Ozon Federasyonu Başkan Yardımcısı

İtalya - Portekiz - Romanya -Türkiye ye gönderilmiş COVİD19 -Ozon tedavi protokol ve çalışma örneği

Çin Halk Cumhuriyeti klinik çalışmalara başlamış Küba ozon tedavi kliniğinin de bilimsel desteği ile geliştirilmiş tedavi protokolünü uygulamaktadır.

GİRİŞ.

SARS-Cov2, ortalama 5 günlük inkübasyon süresine sahiptir, ancak 2 haftaya kadar uzayabilir.

Enfekte hastalar farklı şekilde gelişim gösterir ve ileri vakalar enfekte olduktan 10 gün sonra ölürler. Çoğu hastalar 5 gün kötüleşen klinik semptomları yaşadıktan sonra tıbbi yardım isterler ve hastanede yatış süreleri yaklaşık 3 haftadır eşlik eden hastalığa göre

% 10 oranında yoğun bakıma giderler. Oradaki prognoz da yaş ve WHO tarafından belirlenen diğer eşlik eden hastalıkları ile de ilişkilidir.(1)

Ozon tedavisi ve viral hastalıklar:

Bocci ve arkadaşları, ozonun tedavinin enfeksiyonlardaki in-vivo etkileri üzerine yaptıkları çalışmalarda aşağıdaki sonuçları bulmuşlardır (2):

1- Ozon akciğer ve periferik doku oksijenlenmesini arttırır ve akciğerde gaz geçirgenliğini iyileştirir, çünkü nitrozitollerin aracılık ettiği periferik vazodilatasyonu eritrositlerde artmış glikoliz sayesinde daha fazla ATP üretimi ve sekonder olarak artmış 2,3-DPG seviyeleri (Bohr etkisi) ve eritrositlerde Na / K + membran pompasının optimum çalışması sayesinde daha fazla elastikiyet sağlanır. (2)

2- Ozon NRF2 modülasyonu sağlamakta ve bu da üç etkiye sebep olmaktadır (3) :

İlk olarak, sitoplazma, mitokondri ve plazma içindeki glutation peroksidaz, glutatione redüktaz, NADPH ve SOD gibi antioksidanları arttırarak redoks dengesini normalize eder. (4)

İkinci olarak, HO-1 üretimini indükleyen koruyucu bir enzim olup HSP60, HSP70 ve HSP90 gibi ısı-şok proteinlerinin üretimini arttırır. (5)

Üçüncü olarak, enflamasyonlu dokulardaki proinflamatuar interlokinlerin üretimini modüle eden NFKbeta'yı aktive eder. (6)

Her üç etki de enflamasyonlu dokuların normale dönmesine katkıda bulunur ve plazma interlökinlerin miktarını azaltır.

Ozon uygulama yolları :

Sistemik hastalıklar için ozon sistemik bir şekilde kullanılmalıdır (1):

A. MAHT-Majör Otohemoterapi : Ozon bir gaz olduğu için damara direk olarak enjekte edilemez, emboliye engel olmak için Avrupa standartlarında üretilmiş medikal cihazlar kullanılmaktadır. Bu ürünler ozonun hastanın kendi kanına etkili ve risksiz bir şekilde verilmesini sağlar. Bu teknikle ilgili detaylar için Dünya Ozon Federasyonunun (WFOT) kitapçığına bakınız. (2)

Çin Hastanesinden gelen bilgiye dayanarak (7,8,9) resmi olarak yapılan ve halen devam eden klinik çalışmaya ve ayrıca Universitá della Sapianza Roma'da sunulan ve önceden kabul edilen protokole göre önerilen tedavi metodu:

-100 mL kan ve 100 mL - 30 mcgr / ml ozon gazı. (MAHT-Majör Otohemoterapi)

- Hastanede yatan hastalar için: en az 14 gün boyunca her 12 saatte bir uygulama.

- Yoğun bakımda yatan hastalar için: hastalar iyileşmeye başlayana kadar her 8 saatte bir; daha sonra, hastaneden taburcu olana kadar her 12 saatte bir uygulama.

B. Rektal İnsuflasyon (RI). Rektal insuflasyon Majör Otohemoterapi (MAHT) kadar kesin olmamakla beraber periferik venleri uygun olmayan hastalar için bir seçenek olabilir. Bu teknikle ilgili detaylar için Dünya Ozon Federasyonunun (WFOT) kitapçığına bakınız. (2)

,Aşağıdaki protokolü öneriyoruz:

- 1. Gün: 30 mcgr / mL konsantrasyonda 100 mL.

- 2. Gün: 30 mcgr / mL konsantrasyonda 150 mL.

- 3. ile 14. gün: 30 mcgr / mL konsantrasyonda 200 mL.

- Hastanede yatan hastalar için: en az 14 gün boyunca her 12 saatte bir uygulama.

- Yoğun bakımda yatan hastalar için: hastalar iyileşmeye başlayana kadar her 8 saatte bir; daha sonra, yoğun bakımdan çıktıktan sonra hastaneden taburcu olana kadar her 12 saatte bir uygulama.

Ozon tedavisine ek olarak uygulanabilecek tamamlayıcı tedaviler:

Her ne kadar zorunlu olmasada, Ozon tedavisinin etkisine destek olmak üzere aşağıdaki yöntemler de kullanılmaktadır:

- C vitamini: Ozon uygulamasından 6 saat sonra her 12 saatte bir 3 gr.

İtalya ve İspanya’da ozon olmadan 1 gr C vit 12 saate bir ozon tedavi olmadan verilmesi COVİD 19 tedavi protokolünde standart olmuştur.

- Glutatyon: Ozon uygulamasından 6 saat sonra her 12 saatte bir 600 mg.

Glutatyon verilme sebebi ozonun etkisi kısmen buna dayanır ve yaşlı hastalarda glutatyon seviyesi düşük olabilir.


ÇALIŞMA

Amacı:

1)solunum fonksiyonlarında iyileşme

2)kanda interlökin fırtınasını durdurma

3)hastanın yoğun bakım ihtiyacını sınırlandırmak,

4)hastane yatış süresini kısaltmak.

Çalışmaya Dahil edilme kriterleri:

1)Onam formu almak, hastanın kendinden ya da yasal yakınından

2)18-80 yaş arası kadın erkek

3)Corona 19 pozitif olma Coronavirus Pnömoni floresan RT-PCR pozitif tespiti olan hastalar

solunum veya kan örneklerinde.

4)Hafif hasta veya yoğun bakımda yatmayan ağır vakalar COVİT19 el kitabına göre gruplanmıştır.

Çalışma Dışında tutma kriterleri

1)72 saat içinde başka bir hastaneye nakil olabilecek hastalar

2)G-6PD eksikliği olan hastalar

3)gebelik -özellikle ilk trimestr

4)son 6 ay içinde Organ transplantı olan veya sürekli immunsupresan kullanan hastalar

5)başka çalışmalar içinde olan hastalar çalışmaya alınmamıştır.

Rektal veya MAHT alacak hastaları randomize olarak almalıyız:

1)Kontrol grubu 60 hasta-Konvansiyonel tedavi alıyorlar

2)Hafif hasta grubu 15 hasta-Konvansiyonel tedavi+Ozon protokolü A (MAHT)

3) Hafif hasta grubu 15 hasta-Konvansiyonel tedavi+Ozon protokolü B (Rİ)

4)Ağır hasta grubu 15 hasta- Konvansiyonel tedavi+Ozon protokolü A (MAHT)

5) Ağır hasta grubu 15 hasta- Konvansiyonel tedavi+Ozon protokolü B(Rİ)

SONUÇLARI:

Birincil sonuçlar

1)CT veya AC filminde interstisyel patern

2)Tam kan analizi, lökosit sayısı

3) Oksijenasyon indeksi : SpO2

4) Inflamasyon indeksi : PCR, IL6. (opsiyonel: IL2, procalcitonin, ferritin, D-dimer9

5) Aksiller Ateş

İkincil sonuçlar

1)İyileşme hızı

2)Ağır hastaların dönüşüm hızı

3)mortalite

REFERANSLAR

1) WHO. Clinical management of severe acute respiratory infection when Novel coronavirus

(2019-nCoV) infection is suspected: Interim Guidance. WHO/nCoV/Clinical/2020.2

2) Bocci V. Ozone: A new medical drug. Netherlands: Springer; 2011.

3) Baeza J, Cabo JR, Gómez M, et al. WFOTs Review on Evidence Based Ozone Therapy.

World Federation of Ozone Therapy. 2015:1–116.

4)Bocci V, Valacchi G. Nrf2 activation as target to implement therapeutic treatments. Front

Chem. 2015;3:4.

5) Pecorelli A, Bocci V, Acquaviva A, et al. NRF2 activation is involved in ozonated human

serum upregulation of HO-1 in endothelial cells. Toxicol Appl Pharmacol. Feb 15

2013;267(1):30-40.

6 )Re L, Martinez-Sanchez G, Bordicchia M, et al. Is ozone pre-conditioning effect linked to

Nrf2/EpRE activation pathway in vivo? A preliminary result. Eur J Pharmacol. Nov 5

2014;742:158-162.

7) Guangjian N, Hongzhi Y. Clinical study for ozonated autohemotherapy in the treatment of

Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19). ChiCTR2000030165. Academy of Medical

Engineering and Translational Medicine, Tianjin University. 2020-02-24.

http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=49947

8)Linlin H, Xiangdong C. A randomized controlled trial for the efficacy of ozonated

autohemotherapy in the treatment of Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19).

ChiCTR2000030006. Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of

Science and Technology. 2020-02-19. http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=49737

9) Huiling H, Tong X. A multicenter randomized controlled trial for ozone autohemotherapy in

the treatment of novel coronavirus pneumonia (COVID-19). ChiCTR2000030102. Tianjin

Huanhu Hospita. 2020-02-23. http://www.chictr.org.cn/showproj.aspx?proj=49747

Comments


bottom of page