top of page
  • Yazarın fotoğrafıOzon Tedavi Dr Lale Yeprem

Yeni Korona virüsün Tedavisinde ve Önlenmesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (COVID-19) - 2020

İlhan ÖZTEKİNa,b,c, Lale YEPREMd,e aİstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkanı, İstanbul, TÜRKİYE bYeditepe Üniversitesi Ozon Uygulama Kursu Koordinatörü ve Eğitmeni, İstanbul, TÜRKİYE cYeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD, Algoloji BD, İstanbul, TÜRKİYE dİstanbul Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği Başkan Yardımcısı, İstanbul, TÜRKİYE eGöğüs Hastalıkları Uzmanı, Yeditepe Üniversitesi Ozon Uygulama Kursu Eğitmeni, İstanbul, TÜRKİYE

Öztekin İ, Yeprem L. COVID-19 ve ozon terapi. Yılmaz N, editör. Yeni Koronavirüsün Tedavisinde ve Önlenmesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (COVID-19). 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.51-5. Makale Dili: TR


ÖZET COVID-19'lu hastalar farklı şekilde gelişim gösterir ve ileri vakalar enfekte olduktan 10 gün sonra ölürler. Çoğu hasta 5 gün kötüleşen öksürük ateş gibi klinik semptomları yaşadıktan sonra tıbbi yardım ister ve hastanede yatış süreleri yaklaşık 3 hafta olup eşlik eden hastalığa göre %10-15 oranında yoğun bakıma giderler. COVID-19'da ozon terapinin muhtemel rolü: 1- Ozon akciğer ve periferik doku oksijenlenmesini arttırır ve akciğerde gaz geçirgenliğini iyileştirir. 2- Ozon nükleer faktör eritroid 2 (NRF2) modülasyonu sağlamakta ve bu da üç etkiye sebep olmaktadır: İlk olarak,sitoplazma, mitokondri ve plazma içindeki çeşitli antioksidanları arttırarak redoks dengesini normalize eder. İkinci olarak, koruyucu bir enzim olan peroksidaz heme oksijenaz (HO-1) üretimini indüklediği için ısı-şok proteinlerinin üretimini arttırır. Üçüncü olarak, enflamasyonlu dokulardaki proinflamatuar interlokinlerin üretimini regüle eden nükleer faktör kapa B (NFK-beta)'yı modüle eder. Her üç etki de enflamasyonlu dokuların yeniden yapılanması ve normal fonksiyonlarını kazanmalarına ve plazmadaki interlökinlerin miktarının azalmasına katkıda bulunur. Anahtar Kelimeler: COVID-19; ozon terapi; antioksidan; antivirütik; oksijenasyon

ABSTRACT SARS-Cov2, virus causing COVID-19 disease, has a mean incubation period of 5 days, although it can reach up to 2 weeks. Infected patients evolve differently and extreme cases have fatal outcome after 10 days of being infected. Most patients ask for medical help after 5 days of suffering a cuff-fever syndrome that worsens. They usually remain in-hospital for 3 weeks before discharge but according to age and concomitant pathology, 10-15% go to intensive care unit. Ozone Therapy Possible Role in COVID-19: 1- Ozone improves lung and peripheral tissue oxygenation and Exchange of gases, 2- Ozone modulates nuclear factor erythroid 2 (NRF2) and this produces three effects. First, normalize the redox balance through the increase in antioxidants in cytoplasma, mitochondria and finally, plasma. Second, induces the production of heme oxygenase (HO-1), a protective enzyme, together heat-shock proteins. Third, modulates nuclear factor kappa B (NFKbeta) that regulates the production of pro-inflammatory interleukines in inflammated tissues. All three effects contribute to restore the normal functioning of the inflammated tissues and decrease the amount of plasma interleukines. https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-covid-19-ve-ozon-terapi-88317.html

Comentarios


bottom of page